Srdce Českého ráje

Název:

Srdce Českého ráje

Popis: Před námi vlní se moře vrcholků listnatých i jehličnatých a vyvstává z toho zeleného, šumícího moře zubatá hradba skalisk a nad tou galerií v dálce smějí se v slunci osady a nad nimi vrchy a za nimi vlevo, na samém nebi jakoby nadechnuty obrysy Trosek... těch srdci krajana drahých Trosek, ten div světa - dvojitý hrad přirozený, ze skály vyrostlý až nahoru!

(Irma Geisslerová)

Zobrazeno: 1138 ×