V revíru Franze Hausmanna

Název:

V revíru Franze Hausmanna

Popis: Nemělo by být překvapivé, že vášnivý přítel našich hor se cítí přitahován k těm skalám, aby zde mohl uhasit svou touhu, najít své uspokojení. Protože mezi zdánlivě neživými podobami Země a dušemi lidí je hluboké spojení - které jen hloupí netuší - do té míry, že každá podoba krajiny odpovídá také určitému typu duše. Jak by tomu mohlo být jinak, když jsme se vším, co máme, nakonec dětmi naší velké, svaté Matky Země. Ať již je onen vyjádřený názor na formování těchto hornin správný, nebo ne, pravda o těch věky vzdálených událostech zůstává provždy uzavřena! Jenže: kdyby naše Jizerské hory neměly své skály, nepřáli bychom si nic jiného, než aby je příroda stvořila.

(Rudolf Kauschka, Wandern und Klettern)

Zobrazeno: 821 ×